Workin' Progress #2

Już po raz drugi zespół Spółdzielnia Muzyczna contemporary ensemble, we współpracy z Katedrą Kompozycji oraz Kołem Naukowym Studentów Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie, zaprasza na warsztaty kompozytorskie Workin’ Progress.

Na początku stycznia 2018 r. siedmioro studentów Akademii Muzycznej w Krakowie rozpocznie współpracę z instrumentalistami Spółdzielni. Dziewięć prób otwartych będzie dla młodych twórców okazją do skonsultowania z członkami zespołu kwestii zapisu i technik wykonawczych, a także sprawdzenia swoich pomysłów. Współpracę kompozytorów z wykonawcami zwieńczy koncert, podczas którego zaprezentowane zostaną rezultaty warsztatów Workin’ Progress #2.

Projekt Workin’ Progress ma charakter edukacyjny i jest na gruncie polskim działaniem nowatorskim. Innowacyjność naszej koncepcji polega przede wszystkim na niespotykanej dotąd możliwości współpracy grupy młodych kompozytorów z dziesięcioosobowym ansamblem, specjalizującym się w wykonawstwie muzyki nowej. Adresatem naszych działań są nie uznani artyści, lecz kompozytorzy znajdujący się na początku drogi twórczej.

W ramach Workin’ Progress, Spółdzielnia Muzyczna contemporary ensemble oferuje uczestnikom warsztatów doświadczenie zdobywane podczas udziału w największych festiwalach muzyki nowej w Polsce i za granicą (Warszawska Jesień, Sacrum Profanum, Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadt), a zarazem najcenniejszą formę kształcenia młodego twórcy, mianowicie weryfikację abstrakcyjnych koncepcji artystycznych w realnym wymiarze wykonania. Workin’ Progress nie jest nastawione na prezentację arcydzieł – naszym celem jest pomoc w ich stworzeniu.